QAWEBbanner-3.png

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt

Quaestus Performance

Tänk rätt, agera och skapa resultat!

Det talas om Business innovation, och vårt koncept för att skapa "Bättre affärer på kortare tid" kallar vi Quaestus Performance.

Oavsett vilken typ av mål som sätts upp i inledningsskedet av projektet, vet vi att nedlagt arbete kommer att leda till en märkbar resultatförbättring.

Vi framhåller gärna "enkelheten" i modellen som en starkt bidragande orsak till att projekten verkligen ger önskad effekt. Det här är vårt sätt att tillämpa rollen som förbättringskonsult, ett uttryck som idag kan kännas lite förlegad, men innehållet är mycket väl fungerande. Tillämpningen sker direkt i Er organisation och utgår från Er och Era kunders och samarbetspartners verklighet. Att det finns komplexa samband mellan bakomliggande orsaker i hur väl man lyckas är vi väl medvetna om, och just därför är modellen utvecklad så att alla kan vara med, förstå och påverka utifrån sina erfarenheter.

Skapa de resultat Ni verkligen har kapacitet till att uppnå!

kugghjul-2.jpg

Konceptet är framtaget utifrån våra affärsområden; Affärsutveckling, utbildning och kommunikation

tillsammans med system och processer hjälper de till att förverkliga mål och vision.

Inom varje område förekommer en rad hjälpmedel och verktyg för att förenkla genomförandet.


Försäljning

Försäljning rör naturligtvis på vilket sätt man avser att sälja; direktförsäljning, personlig försäljning, via web återförsäljare osv. 

Vilken typ av säljorganisation, säljsupport och säljprocess som lämpar sig bäst beror förståss på vad som skall uppnås.

Marknadsföring

Marknadsföring berör branding, kanalstrategi och kommunikation med alla de fantastiska möjligheter att "brusa" och skapa debatt genom sociala media, mobiler och surfplattor tillsammans med mer traditionella media och metoder.

Erbjudandet

Erbjudandet står i centrum och består av det som erbjuds kunden och på vilket sätt kunden nyttjar eller konsumerar för att uppnå värde.

Det kan naturligtvis vara en fysisk produkt men är ofta kopplad till tjänst, som i kombination bildar erbjudandet.

Kanske behövs det finputsas på erbjudandet och förtydliga budskap och kundupplevelse, så att rätt målgrupp hittar och attraheras av erbjudandet.

Uk_flag.png

Affärsmodell

Er Affärsmodell beskriver på vilket sätt Er produket/tjänt avser att generera kapital, och det gäller det att profitera på ett sunt sätt, med långsiktighet, hållbarhet och kundnytta. 

Det är fundamentet i verksamheten som tillsammans med övriga strategiska överväganden leder till att förverkliga mål och vision.

Er affärsmodell är ryggraden i verksamheten som skall bära hela affärsidén.

Framgångsrika företag vet att deras affärsmodell behöver justeras och uppdateras efter rådande marknad för att behålla sin konkurrenskraft.

Process

Process innehåller laguppställning, processer och de stödsystem som realiserar erbjudandet med utgångspunkt från Er affärsmodell. 

Quaestus Performance skapar insikt och förutsättningar för ökat resultat.


En stor del av QPs framgång ligger i konceptets tempusmatris, med parametrar inom värde och kundupplevelse.

Som affärsmodellutvecklare berättar vi gärna mer om Quaestus Performance för Dig med ansvar för verksamhetens leverans och resultat.

Du når oss på 040-6060565 eller skicka ett mail till QP@quaestus.se och meddela när Du vill bli kontaktad.


Du vet väl att vi även kan erbjuda: "Interim Management"

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt
Share |

 © 2019 Quaestus Affärsutveckling // SNI 70220 / 62090