QAWEBbanner-3.png

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt

Om oss

Vår bredd är vår Spets


På Quaestus Affärsutveckling har vi en öppen fördomsfri attityd och vi bjuder gärna på oss själva. Även om vi arbetar hängivet och "går upp" i våra projekt är steget till skratt liksom att hjälpa en kollega aldrig långt borta. Vi strävar efter korsvis kompetensöverföring över gränserna mellan olika affärsområden och organisatoriska funktioner, vilket hjälper oss och Dig att se helheten.

Quaestus affärsutveckling främjar kundens verksamhetsutveckling.

Vill Du vara med, eller är Ert företag en passande partner?

QAWebBaettreaff.png

Du vet väl att vi kan erbjuda: "Interim Management"


Kreativt samarbete

En organisation kan liknas vid en orkester och dess förmåga att uttrycka tonsättarens alster.

Dirigenten som tydlig ledare. Även om alla musiker kan läsa noter kommer upplevelsen av framförandet skilja sig radikalt beroende av hur väl de förberett och "trimmat" sina respektive åtaganden. Hur dirigerar man hos Er?

Arbetssätt

Vi arbetar handlingsorienterat och analytiskt. Vår målsättning är att våra medarbetare och partners skall uppfattas som marknadens mest kreativa, initiativrika och affärsmässiga.

För att uppnå ett lyckat resultat krävs en helhjärtad insats både från Er och oss. Det kommer kanske att kännas som om "projektet" stjäl mer kraft än det ger under vissa perioder. Men vi vet att det endast är genom grundlig analys av företag och den marknad Ni agerar på som Quaestus Affärsutveckling kan tillföra det värde Ni behöver för att åstadkomma en positiv förändring.

Tillsammans skapar vi en relevant målbild med en "roadmap" som bör efterlevas så långt det är möjligt. Vi är naturligtvis lyhörda för ev förändringar, men försöker i stora drag hålla oss på den inslagna vägen för att bibehålla kontrollen i projektets utveckling. Som uppdragsgivare kan Ni naturligtvis ändra målbild, men då skall också en ny "roadmap" utarbetas.


Surikater värnar om varandra

Vårt team

Bakom varje framgång finns alltid ett antal hårt arbetande, eller skall vi skall vi kalla dem, passionerat hängivna medarbetare, och vi måste se till att utveckla dem, både som de enskilda individer de faktiskt är, liksom i den organisation och roll de har i företagets gemenskap. För oss är det en självklarhet att respektera den personliga integriteten och ta till vara på de olikheter som finns mellan olika individer.

Vi arbetar med partners bestående av driftiga och engagerade människor som verkligen brinner för sina respektive kompetensområden, ofta med en utpräglad specialistkunskap. 

Vi anlitar naturligtvis underkonsulter i då projekten kräver det. Även Quaestus Affärsutveckling fungerar tidvis som underkonsult.

Söker Ni extra resurser?   

Skapa verkligt värde för Era kunder

Marknaden

Sälj och marknad står i fokus med "branding" och positionering som tydliga måttstockar. Mätbarhet och kontroll är en förutsättning för en lyckad marknadssatsning.

Vi hjälper Er att öka Er konverteringsgrad, se nya möjligheter och ta kontroll över de åtgärder som behövs för att "skaffa" rätt kunder och penetrera en viss marknad eller målgrupp.

 

 

Ett föredöme är bättre än tusen argument (W.E Gladstone)

LEDORD

Lyssna, Lära & Leda

Ärlighet, delaktighet och professionalitet innebär för oss; Vår förmåga att leverera, inom utsatt tid, till överenskommet pris inom ramen för vårt åtagande. Att vi sköter vårt företag korrekt och seriöst, liksom förekommande uppgifter hos våra uppdragsgivare  är naturligtvis en självklarhet. Vi behandlar förekommande information inom respektive projekt under sekretess och följer IT&Telekomföretagens affärsetiska grundprinciper

 

 


Quaestus Affärsutveckling utvecklar företag.

Ökad ekonomisk avkastning är ett resultat av vår insats, vi vet att det intellektuella kapitelet måste få ta del av den ekonomiska framgången för att skapa beredskap inför framtida händelser. Affärsverksamhet måste fatta sina beslut med utgångspunkt från marknaden, Quaestus Affärsutveckling granskar affärs- & besluts-processer utifrån marknadens perspektiv.


Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt
Share |

 © 2019 Quaestus Affärsutveckling // SNI 70220 / 62090