QAWEBbanner-3.png

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt

Quaestus Affärsutveckling Uk_flag.png 

Business Design & Business Innovation för Bättre affärer på kortare tid

Bättre affärer på kortare tid är vårt mantra, och vårt fokus ligger på kundupplevelse. För oss är Business Design och Business Innovation vägen till starkt positiva kundupplevelser genom väldefinierade, och hållbara affärsmodeller. Tillsammans med uppdragsgivare och partners skapas de förutsättningar för innovation och kreativitet för riktigt goda kundupplevelser, och det ger resultat! 

Affärseffektivitet kräver affärsmodellutveckling, alltså kontinuerlig uppdatering och utveckling av affärsmodell för optimal användarupplevelse.

Affärsutveckling handlar om innovation, effektivitet, mål och strategi. Kundlojalitet kräver kontinuerlig utveckling av erbjudande, affärsmodell och organisation med sikte på upplevelse och värdeskapande. En aktiv dialog med kunder, ledning, mellanchefer och valda delar av övrig personal avseende nuläge och framtid skapar de förutsättningar som krävs för att rätt åtgärder sätts in, där de har störst genomslag, med bibehållen kontroll genom hela processen. Med ökad konkurrens på marknaden, blir det ännu viktigare att genomföra adekvata insatser, i rätt tid, till rätt pris. Tillsammans förvandlar vi tillgänglig information till användbar kunskap med förändrade beteenden som gör skillnad.

Har Ni viljan, har vi verktygen!

QAWebBaettreaff.png

Effektiv resultatförbättring

Med ursprung i Skåne, med Malmö, Lund och Helsingborg som bas, är Quaestus Affärsutveckling närvaro främst i Öresundsregionen, eller Greater Copenhagen som regionen också kallas, men uppdrag utförs även internationellt och i övriga nordiska länder.

Med marknadens bästa affärsutvecklare och managementkonsulter i Öresundsregionen, vill vi fortsätta att skapa en stabil utveckling kundernas verksamheter.

IT och telekom är en mycket viktig del i utvecklingen av det så kallade "erbjudandet". Vi ser helst att idéerna kring affären skall diskuteras utifrån marknadens perspektiv, och först därefter ställa krav på tekniken. För fortsatt positiv resultatutveckling hos våra kunder är vi även öppna inför spontanansökningar från seniora specialister, främst inom BI, IT och telekom.

 

Långsiktighet och återkommande uppföljning av föreslagna åtgärder, bäddar för en fortsatt god utveckling av verksamheten.

Vi är uppskattade för våra effektivitetshöjande insatser inom följande områden;

Affärsmodell, ledarskap och IT i samklang skapar starka resultat

WEBmv.png

Från vision till mission med passion

Kommunicera Mål & Vision 

Oftast anser man sig ha en klar bild avseende verksamhet och den information som riktats, både inåt organisationen, och utåt mot kunder och marknad. Frågan är om budskapet verkligen håller ihop hela vägen?

Hur kommunicerar Ni internt?

​Hur ser Er marknadskommunikation med DR, WEB, Broschyrer, kataloger Facebook och Youtube mm ut?

Talar man om "branding" spänner det över ett ännu bredare spectra. Tillsammans går vi igenom hur Ni vill uppfattas; som arbetsgivare, leverantör, producent mm.  

Konkret handling

Konkret handling och god kommunikation är nyckeln till framgång, och idag erbjuds dessutom fantastiska möjligheter genom facebook, Google+ och twitter m fl att erhålla feedback på vad kunder och anställda verkligen tycker.

Oavsett verksamhet finns det bara ett sätt att öka sina intäkter på och det heter försäljning. Visst kan affärsmodellen se olika ut, men för att generera ett positivt kassaflöde krävs någon form av försäljning. Det krävs naturligtvis att man har kontroll på övriga processer för att generera ett positivt resultat och skapa förutsättningar för fortsatt god utveckling.

 

Vi hjälper till att fokusera, utföra & slutföra

Världen är i ständig förändring och behovet av att ständigt utveckla personal och deras färdigheter är större någonsin.

Inom affärsområdet utbildning & mentorskap skapas ett anpassat program just Er organisation. Chefer och ledare, men även säljare annan relevant personal involveras för positiv och varaktig effekt.

Vi vet att mental tillväxt hos medarbetarna garanterar finansiell tillväxt i företag och organisation. Att utbilda och vidareutveckla medarbetare är helt avgörande för fortsatt framgång, och här har Quaestus Performance en avgörande roll i att skapa resultat i mästarklass.

Quaestus Performance eller QP, som vi kallar det dagligdags, har en direkt koppling mellan VAD, HUR och NÄR, och hur de relaterar till de olika "lager" som skapats för att uppnå ökad förståelse och enkelhet. QP går att tillämpa både på individ och organisation.

I arbetet med förändringsprocesser och change management vidareutvecklas individen genom "workshops" avseende roller, värderingar, inverkan och påverkan, men även i kreativt positivt och värdeskapande tänkande.

All utveckling leder ofrånkomligen till att man i vissa lägen måste komplettera verksamheten med "rätt" kompetens, därför erbjuder vi i samarbete med partners "management for hire", för att fylla en temporär lucka avseende en given position, men även för att sporra, inspirera och komplettera befintlig personal i sin dagliga gärning.

 

Välkommen Om oss Quaestus Performance Kundupplevelse Säljresultat Interim Management Kontakt
Share |

 © 2019 Quaestus Affärsutveckling // SNI 70220 / 62090